"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

RADA RODZICÓW - WPŁATY

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy nr:

43 8454 1095 3003 0038 1109 0001

z dopiskiem "Rada Rodziców", imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza
(np.: "Rada Rodziców" Jan Kowalski, IIIa G4).

Wpłat można również dokonywać bezpośrednio do kasy Rady Rodziców - sekretariat.

Pobierz Deklarację wpłat na fundusz Rady Rodziców (plik .doc) >>

Pobierz Deklarację wpłat na fundusz Rady Rodziców (plik .pdf) >>

Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 4
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.