"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

susu„Nie rzeczywistość sama, ale serce,
z jakim ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory”.

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest jedną z organizacji, która ma wpływ na życie szkoły, starając się przy tym aby forma działania była urozmaicona i atrakcyjna. Ponieważ uczniowie mają trudności w organizowaniu i wykonywaniu różnych zadań, samorząd dąży do tego, aby umożliwić im uczestniczenie w różnorodnych sytuacjach wychowawczych, tym samym inspirując ich do działania.

Celem samorządu uczniowskiego jest: zarzad su

+ Włączanie ogółu uczniów w życie społeczne gimnazjum
+ Organizowanie i wykonywanie zadań na rzecz naszej szkoły
+ Humanistyczna
+ Organizowanie imprez szkolnych oraz współpraca z organizacjami poza szkolnymi np. wolontariat

+ Przewodniczący: Szymon Kowalski IIIB
+ Z-ca Przewodniczącego: Weronika Rudol IIIA
+ Skarbnik: Karol Bociek IIA

Opiekun SU: mgr Dominika Morciniec-Otremba; mgr inż. Marcin Gorzawski
Sklepik: mgr Dominika Morciniec-Otremba

W ramach Samorządu Uczniowskiego funkcjonuje 8 sekcji:

Charytatywna, której celem jest organizowanie zbiórek pieniędzy lub darów na cele charytatywne, organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce.
Odpowiedzialni: IB, Paulina Pokusińska, Patrycja Falkowska

Porządkowa, której zadaniem jest dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń, ustalenie dyżurów uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz organizowanie prac użytecznych na rzecz szkoły i miasta.
Odpowiedzialni: IIIB

Reprezentacyjna, której zadaniem jest reprezentowanie ogółu uczniów oraz ich spraw w szkole, nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz przedstawienie im problemów danej klasy lub uczniów, obrona praw ucznia.
Odpowiedzialni: Zarząd SU

Rekreacyjna, której celem jest organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wystaw prac uczniów, imprez ogólnoszkolnych: dyskotek, apeli, akademii, pomoc przy organizowaniu wycieczek, wyjść do kina lub na przedstawienia teatralne.
Odpowiedzialni: IIIA

Informacyjna, której celem jest zamieszczanie informacji i ogłoszeń, aktualizacja gazetek ściennych.
Odpowiedzialni: IB, Paulina Pokusińska

Sportowa, której celem jest organizacja zajęć i turniejów sportowych, aktualizacja gazetki sportowej.
Odpowiedzialni: Szymon Filipiak IIIB, Szymon Kowalski IIB, Sebastian Bajura IIIB, Jan Wygaś IA,

Stron@, której celem jest aktualizacja strony internetowej G4.
Odpowiedzialni: wszyscy uczniowie

Numerek, która losuje i ogłasza „numerki niepytane”.
Odpowiedzialni: Karol Bociek IA, Paweł Stryczek IA

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO >>

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA >>

PROTOKOLARZ SU >>

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.