"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówka Szkolna informuje o możliwości wykupienia dla dziecka obiadów na cały miesiąc.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,20 zł. Istnieje możliwość wykupienia połowy porcji w kwocie 1,60 zł za jeden posiłek dla dzieci klas 1-3 SP.

Opłatę za obiady dokonuje się drogą elektroniczną lub poprzez wpłatę własną bezpośrednio na podane niżej konto:

90 8454 1095 2003 0063 7046 0002

W wyjątkowych sytuacjach wpłatę za posiłki można dokonać u intendenta w szkole.

Poprawność zaksięgowania kwoty należnej za obiad wymaga podania w tytule przelewu następujących informacji:
1. Tytuł płatności
2. Miesiąc za który dokonujemy płatności
3. Imię i nazwisko ucznia
4. Klasę do której uczęszcza uczeń
5. Kwotę należną za obiady na dany miesiąc

np.:
Wpłata za obiad na miesiąc wrzesień 2016
Imię i nazwisko ucznia - kwota - klasa

Wpłata za obiady musi być dokonana do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów.

W miesiącu wrześniu posiłki rozpoczną się 11.09. (poniedziałek)

Należność musi być uregulowana do 06.09. (środa) .

Koszt obiadów wrzesień wynosi;
Cała porcja 15 dni * 3,20 zł = 48,00 zł

Połowa porcji 15 dni * 1,60 zł = 24 ,00 zł

JADŁOSPIS >>

Regulamin stołówki szkolnej >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.