"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

REKRUTACJA

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów szkół.

1) od 6 maja do 21 czerwca 2016 r. - Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

2) od 24 czerwca do 28 lipca 2016 r. - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

3) 15 lipca 2016 r. - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

5) 22 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji >>

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady punktacji >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.