"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 312
[projekt nr 03][Koordynator: p. M. Pyszny][Dodano: 25.02.2013r. 14:23]
PROJEKT 03 2012/2013 "GWARA BOGACTWEM REGIONU"
Podsumowanie projektu "Gwara bogactwem regionu"

W ramach obowiązkowego projektu edukacyjnego dla klas II Grzegorz zgłębiał tajniki gwary śląskiej, miał w ramach swych działań dowiedzieć się czym jest język literacki, gwara, dialekt, jakie dialekty i gwary na terenie Polski występują. Czym charakteryzuje się dialekt śląski, jakie są jego odmiany. Czym jest gwara dla Ślązaków? Czy to już język czy tylko gwara? Jaki wpływ na obraz historii i współczesności Śląska mają filmy K. Kutza, literatura, muzyka, kabarety, telewizja, kuchnia, czasopisma. Co sądzą o śląskiej mowie jej użytkownicy a co naukowcy i politycy?

6 stycznia odbyło się podsumowanie projektu - w formie debaty oksfordzkiej, uczestniczyli w nim zaproszeni nauczyciele oraz klasa IIa.

Grzegorz na tę okazję przygotował prezentację multimedialną, zachęcamy do jej obejrzenia.

Prezentacja >>

Gwara bogactwem regionu

Cele - uczniowie:

- poznają śląskie dziedzictwo kulturowe w nieszablonowy, atrakcyjny sposób
- zwrócą uwagę na wyjątkowość lokalnego dziedzictwa – gwary śląskiej
- połączą swą wiedzę z umiejętnościami praktycznymi
- poszerzą wiedzy z zakresu języka polskiego – czytanie ze zrozumieniem, badania językoznawcze, sztuka argumentacji

Zadania, które prowadza do realizacji celów:

1. Zapoznanie się z definicjami pojęć : język literacki, dialekt, gwara - nauczyciel
2. Dialekty polskie ze szczególnym uwzględnieniem dialektu śląskiego – materiały ze stron internetowych UW, Publikacji DZ i książek Marka Szołtyska – nauczyciel
3. Przeprowadzenie i opracowanie ankiety na temat znajomości i używania gwary na terenie powiatu rybnickiego – uczniowie
4. Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat gwary śląskiej – uczniowie
5. Przygotowanie gwarowego konkursu szkolnego – „Talenty Ślązoków” - uczniowie i nauczyciel
6. Przygotowanie materiałów do debaty oksfordzkiej:
* zapoznanie się z publikacjami Marka Szołtyska, wypowiedziami profesora Jana Miodka, profesora Aleksandra Brucknera,
* przesłuchanie fragmentów muzycznych zespołu „Kowole”, śląska piosenka biesiadna, C. K. Chwołka,
* zapoznanie się z filmami K. Kutza i E. Klucznioka – ich wizja śląskiej historii i współczesności,
* śląskie kabarety – Rak, Kabaret Młodych Panów i ich promocja śląskiej kultury
* śląska telewizja – TV Silesia jej rola w kształtowaniu wizji Śląska i Ślązaków.
7. Przeprowadzenie debaty
8. Przygotowanie podsumowania projektu.

Źródła informacji, pomoce – Publikacje, prezentacje, wydruki stron internetowych

Kryteria oceny - Udział w zajęciach, zaangażowanie , kreatywność, obowiązkowość, staranność, aktywność w przygotowaniu prezentacji projektu

Podsumowanie projektu - debata oksfordzka - 6 luty 2013r.

Zdjęcia i notatki dot. pracy nad projektem i podsumowania >>

Opracowanie: p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.