"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

POBIERALNIA

Poniżej podajemy wykaz możliwych do pobrania w 2013/2014 roku szkolnym deklaracji, zaświadczeń, pozostałych dokumentów szkolnych.

  1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych PLIK DOC , PLIK PDF
  2. Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów) ucznia gimnazjum wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 PLIK DOC , PLIK PDF
  3. Oświadczenie o odpowiedzialności za dojście i powrót dziecka ze szkoły na zajęcia lekcyjne PLIK DOC , PLIK PDF
  4. Regulamin wycieczki PLIK PDF
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.