"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

PLAN LEKCJI

Plan lekcji - Poniedziałek

W trakcie uaktualniania
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.