"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

NAUCZYCIELE

RELIGIA:

mgr Joanna Hachulla

JĘZYK POLSKI:

mgr Magdalena Łubkowska - wychowawstwo klasa IIB
mgr Małgorzata Pyszny - wychowawstwo klasa IC

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Katarzyna Kamińska - wychowawstwo klasa IIIB
mgr Alina Woźniak - wychowawstwo klasa IA

JĘZYK FRANCUSKI:

mgr Dominika Morciniec-Otremba - wychowawstwo klasa IB

MUZYKA:

mgr Anna Jędrzejak

PLASTYKA:

mgr Michał Klasik

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Anna Jędrzejak
mgr Michał Klasik

HISTORIA:

mgr Małgorzata Mazur-Zając - wychowawstwo klasa IIIC

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Małgorzata Marciniak
mgr Małgorzata Mazur-Zając - wychowawstwo klasa IIIC

GEOGRAFIA:

mgr Jolanta Drabczyk

BIOLOGIA:

mgr Ewa Szopa

CHEMIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:

mgr Edyta Drejws-Kasza

FIZYKA:

mgr Mirella Tabaka

MATEMATYKA:

mgr inż. Marcin Gorzawski - wychowawstwo klasa IIIA
mgr Gabriela Królak

INFORMATYKA:

mgr Barbara Połomska
mgr Mirella Tabaka
mgr inż. Marcin Gorzawski

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Ewa Inglot - wychowawstwo klasa IIA
mgr Michał Klasik
mgr Piotr Kucharzewski
mgr Ewa Szopa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Tomasz Zając

ZAJĘCIA TECHNICZNE:

mgr Barbara Połomska

Dyrektor >>

Pedagog >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.