"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

NASZE GIMNAZJUM

Misja szkoły:

 1. Uczymy prawdy
 2. Kształtujemy piękno
 3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu
 4. Działamy po to aby:
  1. Nasi uczniowie - maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym, i fizycznym.
  2. Ich rodzice - darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.
  3. Nauczyciele - mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  4. Szkoła - cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata

Zadania szkoły:

 1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia
 2. Kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 3. Rozwijanie dociekliwości poznawczej poszukiwania piękna, dobra i prawd
 4. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności, w duchu tolerancji
 5. Stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy
 6. Wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców
 7. Integracja z lokalny środowiskiem społecznym

Model absolwenta:

 1. Ambitny, asertywny.
 2. Bogata osobowość.
 3. Samodzielny, samokrytyczny
 4. Odpowiedzialny.
 5. Logicznie myślący.
 6. Wszechstronnie rozwijający się.
 7. Elokwentny.
 8. Niezależny.
 9. Twórczy, tolerancyjny.

Żródło: GiM Cz-Lny www.czerwionka-leszczyny.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.