"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

NABÓR

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 (plik doc) >>

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 (plik pdf) >>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 (plik doc) >>

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 (plik pdf) >>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) – art. 9-15, Statut Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

I. ZASADY REKRUTACJI

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr4 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce – Leszczynach, któremu ustalono obwód, przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

2. Zgłoszenie można pobrać:
   • ze strony internetowej szkoły (www.g4.szkola.pl)
   • w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce -Leszczynach
   • w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stanowicach

3. Zgłoszenie składa się w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach w dniach od 07 marca do 02 kwietnia 2016r. w godzinach od 8.00 do 15.30

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

5. Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać:
   • ze strony internetowej szkoły (www.g4.szkola.pl)
   • w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

6. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły.

Uchwała >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.