"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

LIGA KLAS

liga klas
Informacje o szkolnym konkursie klas
Liga Klas to szkolny konkurs organizowany corocznie przez Samorząd Uczniowski. Biorą w nim udział wszystkie klasy zbierając punkty wg regulaminu m. in. za zaangażowanie w życie szkoły, udział w akademiach, wyniki w nauce, uczestnicząc w innych szkolnych konkursach. Uczniowie mają o co walczyć, gdyż główną nagrodą jest wycieczka dla zwycięskiej klasy.

ROK SZKOLNY 2016/2017

DRUGIE - OSTATNIE PODSUMOWANIE

liga klas 2016/2017

I10 - Święto Szkoły - szkolny konkurs ortograficzny
I11 - Święto Szkoły - reklama czytania
I12 - Święto Szkoły - lipdub
D1 - Święto Szkoły - gazetka
I13 - G4 kręci kółka - chłopcy
I14 - G4 kręci kółka - dziewczyny
J1 - udział w festynie

PIERWSZE - PRZEDOSTATNIE PODSUMOWANIE

liga klas 2016/2017

I1 - szkolny konkurs "Quo vadis"
I2 - Tydzień papieski - album o życiu JPII
I3 - Tydzień papieski - konkurs plastyczny
I4 - Tydzień papieski - konkurs wiedzy
I5 - imieniny biblioteki - konkurs na gazetkę
I6 - imieniny biblioteki - konkurs na przebranie
I7 - konkurs pieśni patriotycznych
I8 - Święto liczby pi - cyfry liczby pi
I9 - Święto liczby pi - podsumowanie
A - semestralna średnia ocen klas
B - semestralna średnia ocen z zachowania klas
C - semestralna średnia frekwencja klas

ROK SZKOLNY 2015/2016

DRUGIE - OSTATNIE PODSUMOWANIE

liga klas 2015/2016

K1 - Kilometry Dobra
I9 - Szkolny konkurs ortograficzny "Twórczość H. Sienkiewicza na pozór znana"
I10 - Święto liczby pi - konkurs na najlepiej rozwiązane zadania matematyczne
I11 - Święto liczby pi - cyfry liczby pi
I12 - Święto liczby pi - wyrazy z sylaba pi
I13 - Święto liczby pi - plakat
J1 - Organizacja debaty
J2 - 100-lecie szkoły
I14 - G4 kręci kółka
K2 - organizacja akcji 100 km na 100-lecie szkoły

PIERWSZE PODSUMOWANIE

liga klas 2015/2016

I1 - Jasełka
I2 - Świąteczny Konkurs Klas - gazetka
I3 - Świąteczny Konkurs Klas - przebranie
I4 - Świąteczny Konkurs Klas - wystrój sali
I5 - Pasowanie klas pierwszych
I6 - konkurs wiedzy o JPII
I7 - Tydzień papieski - gazetka
I8 - Mikołajkowy Turniej Siatkówki

ROK SZKOLNY 2014/2015

SZÓSTE (ostatnie) PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

I27 - Quest
J6 - udział w akademii na Święto Szkoły
I28 - konkurs o noblistach w ramach Święta Szkoły
I29 - konkurs ortograficzny w ramach Święta Szkoły
D4 - gazetka o noblistach w ramach Święta Szkoły
I30 - konkurs wiedzy o Krzyżakach w ramach Święta Szkoły
J7 - scenki na festynie
J8 - udział w Industriadzie
I31 - GIMPLUS - podsumowanie indywidualne
I32 - GIMPLUS - podsumowanie klasowe
I33 - Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar SU

PIĄTE (PRZEDOSTATNIE) PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

J4 - jasełka dla rodziców - udział w akademii
I20 - konkurs "Co wiemy na temat filmu Hobbit"
I21 - quiz "Biblioteka na Was czeka"
J5 - organizacja akcji WF z Klasą
I22 - Święto Liczby Pi - konkurs na plakat
I23 - Święto Liczby Pi - konkurs na gazetkę
I24 - Święto Liczby Pi - turniej wiedzy
I25 - Święto Liczby Pi - wyrazy z sylabą "pi"
I26 - Święto Liczby Pi - konkurs na cyfry liczby pi

CZWARTE PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

A - semestralna średnia ocen klas
B - semestralna średnia ocen z zachowania klas
C - semestralna średnia frekwencja klas
E - korzystanie z biblioteki szkolnej
F - korzystanie z centrum multimedialnego

TRZECIE PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

K1 - Maraton pisania listów
J2 - Jasełka
I15 - Quiz wiedzy o siatkówce
I16 - Świąteczny Konkurs Klas - konkurs na najlepiej wykonaną kolędę
D3 - Świąteczny Konkurs Klas - konkurs na wystrój sali
I17 - Świąteczny Konkurs Klas - konkurs na przebranie zgodne z motywem przewodnim
I18 - konkurs na przebranie mikołajkowe
I19 - najlepiej kibicujące klasy podczas Szkolnego Turnieju Siatkówki
J3 - organizacja spotkania z Arturem Strzałką

DRUGIE PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

D1 - gazetka Halloween lub Wszystkich Świętych
I8 - konkurs na gazetkę w ramach akcji "Czytamy Trylogię wraz z prezydentem"
I9 - konkurs na strój nawiązujący do postaci z powieści Sienkiewicza
I10 - konkurs czytania Trylogii
I11 - żółty akcent w ramach Dnia Życzliwości
D2 - gazetka, piosenka lub plakat nawiązujący do obchodów Dnia Życzliwości
I12 - konkurs na Królową Życzliwości
I13 - konkurs na Króla Życzliwości
I14 - MŚ w siatkówce

PIERWSZE PODSUMOWANIE

liga klas 2014/2015

I1 - konkurs na gazetkę "Jan Paweł II - świętymi bądźmy";
I2 - konkurs wiedzy o JP II;
I3 - konkurs plastyczny "Wzruszająca chwila z życia JP II";
I4 - Dzień Języków - konkurs na plakat;
I5 - Dzień Języków - występ;
I6 - Dzień Języków - prezentacja multimedialna;
I7 - Dzień Języków - podsumowanie;
J1 - Dzień Języków - organizacja;

ROK SZKOLNY 2013/2014 - ostateczne podsumowanie

liga klas IV 2013/2014

I1 - Dzień Europejczyka - konkurs międzyklasowy;
D1 - Dzień Europejczyka - gazetka;
I2 - Festyn - Turniej Koszykówki;
J1 - Festyn - ilościowy udział uczniów.

Więcej >>

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "LIGA KLAS"

Cele konkursu:

 • Integracja zespołów klasowych
 • Integracja społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 4
 • Poprawa frekwencji uczniów
 • Poprawa wyników w nauce i zachowaniu uczniów
 • Zaangażowanie uczniów pracach SU
 • Zaangażowanie uczniów w życie szkoły

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 4
 2. Każda klasa ma obowiązek uczestniczyć w konkursie
 3. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
 4. W skład jury wchodzą członkowie Zarządu SU, opiekunowie SU oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
 5. Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty za:
  1. Średnią ocen semestralną
  2. Średnią ocenę z zachowania
  3. Średnią frekwencję uczniów w danej klasie
  4. Estetykę i wystrój sali lekcyjnej, za którą dana klasa jest odpowiedzialna (w tym gazetki ścienne)
  5. Korzystanie z biblioteki szkolnej
  6. Korzystanie z centrum multimedialnego szkoły
  7. Systematyczne uczestnictwo trójek klasowych w zebraniach Samorządu Uczniowskiego
  8. Pracę uczniów na rzecz szkoły w ramach sekcji SU
  9. Uczestnictwo w klasowych konkursach międzyszkolnych
  10. Organizację akademii
  11. Aktywność społeczną
  12. „Szkolny but”
  13. Dodatkową pracę – ustaloną przez jury w odrębnym regulaminie
 6. Jury przedstawia aktualną punktację na gazetce ściennej SU, stronie internetowej szkoły, w gazetce Agent G4 oraz protokolarzu SU.
 7. Końcową klasyfikację konkursu ogłasza jury po podliczeniu wszystkich miesięcznych etapów
 8. Konkurs trwa od 1.10.2011r. do dnia, w którym odbędzie się Święto Szkoły
 9. Przewidywane nagrody za poszczególne miejsca:
  1. I miejsce:
   • nagroda główna – wycieczka klasowa jednodniowa ufundowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski;
   • Puchar Przechodni
   • darmowy udział na wiosennej dyskotece szkolnej;
   • dzień bez pytania;
   • pamiątkowe zdjęcie klasowe;
   • pamiątkowe smycze;
   • słodki poczęstunek;
   • pamiątkowy dyplom;
  2. II miejsce:
   • darmowy udział na wiosennej dyskotece szkolnej;
   • dzień bez pytania;
   • pamiątkowe zdjęcie klasowe;
   • pamiątkowe smycze;
   • słodki poczęstunek;
   • pamiątkowy dyplom;
  3. III miejsce:
   • darmowy udział na wiosennej dyskotece szkolnej;
   • pamiątkowe zdjęcie klasowe;
   • pamiątkowe smycze;
   • słodki poczęstunek;
   • pamiątkowy dyplom;
 10. Szczegółowa punktacja (dotyczy punktu 5 regulaminu):
  • ad. A) za najlepszą średnią ocen semestralnych klasa otrzymuje 10 pkt.
   za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza;
  • ad. B) za najlepszą średnią ocen z zachowania klasa otrzymuje 10 pkt.
   za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza;
  • ad. C) za najlepszą średnią frekwencję klasa otrzymuje 10 pkt.
   za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza;
  • ad. D) co miesiąc klasa otrzymuje 5 pkt. za estetykę i wystrój klasy (0 pkt. – za brak );
   5 pkt. za uaktualnioną klasową gazetkę ścienną (0 pkt. za brak uaktualnionej gazetki);
   jury ustala tematykę gazetki;
  • ad. E) za największą ilość wypożyczonych książek z biblioteki – 10 pkt.
   za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza; (punktacja semestralna)
  • ad. F) za korzystanie z centrum multimedialnego - największą ilość – 10 pkt.
   za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza; (punktacja semestralna)
  • ad. G) za 100%-ową obecność na zebraniach SU trójki klasowej – 10 pkt.;
   za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność każdej z osób 1 pkt. mniej;
  • ad. H) aktywne zaangażowanie się w pracach SU – współpraca z opiekunami – 5 pkt. przyznawane na semestr za każdą osobę w klasie
  • ad. I) za zajęcie I miejsca – 10 pkt., II miejsca 7 punktów, III miejsca 5 punktów, za udział 3 punkty. Jury bierze pod uwagę następujące konkursy i turnieje:
   • Klasowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar SU
   • Mikołajkowy Turniej Klasowy Piłki Koszykowej
   • Konkurs klasowy w ramach obchodów Dnia Europejczyka
   • Konkurs klasowy w ramach obchodów Dnia Patrona
   • Świąteczny Konkurs Klas
   • Dzień sportu
  • ad. J) w przypadku organizacji przez daną klasę akademii, apelu, klasa otrzymuje 10 punktów (w przypadku uczestnictwa w akademii osób z różnych klas przyznaję się po punkcie za każdą występującą osobę)
  • ad. K) w przypadku organizacji przez klasę akcji charytatywnej, zbiórki pieniędzy lub innych przedmiotów na dany cel – 10 pkt.
  • Ad. L) raz w miesiącu sprawdzane będzie obuwie zmienne uczniów danej klasy; za 100% zmiennego obuwia – 10 pkt., brak zmiennego obuwia – 0 pkt.

Opracowanie: Marcin Gorzawski admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.