"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

RODZICE - KODEKS SZKOŁY PRZYJAZNEJ RODZICOM

KODEKS SZKOŁY PRZYJAZNEJ RODZICOM
wg I. Dzierzgowskiej

1. Rodzice z ufnością oddają szkole swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły- wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówka, jak organizować pracę szkoły. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej szkoły.

3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które będą najlepiej sprzyjały rozwojowi naszych uczniów.

4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów i akceptowany przez rodziców.

5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.

6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.

7. Widzimy bardzo wiele miejsce dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.

8. Rodzice mają prawo wypowiadania się na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania. Ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.

10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel; tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

Dzierzgowska I. (2001) Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom. "Wychowawca" nr 9 s 14.

Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 4
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.