"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 636
[info nr 636][Autor: p. J. Hachulla][Dodano: 28.06.2017r. 22:09]
Zakończenie III klas gimnazjum
W dniu 22.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 klas III naszego gimnazjum.

W dniu 22.06.2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 klas III naszego gimnazjum. Część oficjalną gimnazjaliści rozpoczęli od zaprezentowania programu artystycznego, w czasie którego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły na ręce przedstawicieli uczniów klas drugich.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystej akademii zakończenia klas trzecich >>

Wyróżniającym się w nauce uczniom wręczono dyplomy i nagrody książkowe, a ich Rodzicom listy gratulacyjne. Rozdano także dyplomy za wzorową frekwencję, pracę w SU, osiągnięcia sportowe, muzyczne, literackie oraz bardzo wysokie wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym. Ponadto najlepsi absolwenci, którzy przez trzy lata nauki w gimnazjum uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie otrzymali statuetki „ Super absolwentów Gimnazjum nr 4”.Wśród nich znaleźli się: Karol Bociek i Dominika Szłapka z klasy III a oraz Julia Wozniak z klasy III b.

Absolwenci 2017 >>

Pani dyrektor podziękowała i ofiarowała statuetki za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły Rodzicom: p. Monice Baszak i p. Mirosławie Szewczyk. Pożegnała również kończące swoją pracę w Radzie Rodziców: przewodniczącą –p. Annę Szłapka i wiceprzewodniczącą - p. Ilonę Słoniowską. Obie panie za wieloletnią współpracę, życzliwość i bezinteresowną pomoc otrzymały statuetki „Przyjaciela szkoły”.

Opracowanie: p. J. Hachulla
Zdjęcia: admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.