"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 610
[info nr 610][Autor: p. D. Morciniec-Otremba][Dodano: 02.01.2017r. 23:20]
LEKCJA OTWARTA DLA RODZICÓW KLASY IIb
Nauczycielka języka francuskiego zaprosiła na lekcję języka francuskiego rodziców klasy IIb, by pokazać im jak uczniowie doskonale opanowali materiał z zakresu godzin, dni tygodnia, przedmiotów w szkole, opisu dnia codziennego.

Nauczycielka języka francuskiego zaprosiła na lekcję języka francuskiego rodziców klasy IIb, by pokazać im jak uczniowie doskonale opanowali materiał z zakresu godzin, dni tygodnia, przedmiotów w szkole, opisu dnia codziennego.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, która 99% odbyła się w języku francuskim, gimnazjaliści nie mieli problemu ze zrozumieniem poleceń do różnorodnych zadań. Na lekcji przećwiczono kompetencję zrozumienia ze słuchu, wypowiedź ustną, uczniowie bez zawahania wykonywali zadania pisemne, ich wypowiedzi były poprawne pod względem językowym i gramatycznym.

Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów klasy IIb, którzy przełamali blokadę językową i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

info_610

Opracowanie: p. D. Morciniec-Otremba
Zdjęcia: p. D. Morciniec-Otremba
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.