"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 579
[info nr 581][Autor: p. E. Szopa][Dodano: 17.09.2016r. 19:20]
Otwarcie „Zielonej Pracowni”
Pierwszego września uczniowie gimnazjum nr 4 im. H. Sienkiewicza, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście spotkali sią w sali gimnastycznej, by zainaugurować nowy rok szkolny 2016/2017, a wraz z nim dokonać uroczystego otwarcia „Zielonej pracowni”.

Akademia rozpoczęła się tradycyjnie - wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn narodowy. Pani dyrektor Małgorzata Marciniak, powitała zaproszonych gości w osobach:
Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Marek Profaska – wicestarosta Powiatu Rybnickiego, Bernard Strzoda – przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Józef Szczekała- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ewa Cofała - Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach, Aleksandra Chudzik – pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych, Zbigniew Wojtyła – skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Iwona Flajszok – naczelnik Wydziału Edukacji, Stefania Szyp – przew. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Maja Głowacka – prezes Pracowni Edukacji Żywej, Bogdan Ogrodnik wiceprezes Pracowni Edukacji Żywej, Anna Szłapka przewodnicząca Rady Rodziców, Urszula Jakubczyk – członek Rady Rodziców.

Po krótkim przemówieniu uczniowie gimnazjum przedstawili krótki program artystyczny upamiętniający 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz przybliżający cele utworzenia pracowni biologiczno - geograficznej „Ziemia - wyspa zielona”.

Po akademii zaproszeni goście udali się na zwiedzanie ekopracowni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz G i M, przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach, dyrektor ZS3. Gości przywitali uczniowie, którzy zaprezentowali zastosowanie niektórych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Nowa pracownia o nazwie „Ziemia-Wyspa zielona" powstała ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz środków własnych U G i M Czerwionka-Leszczyny. Poprzednia sala lekcyjna do zajęć biologii, przekształciła się w nowoczesną, prawdziwą ekopracownię biologiczno-geograficzną na miarę XXI wieku.

W sali wymieniono wykładziny, wymalowano ściany. W tak przygotowanym pomieszczeniu ustawiono nowe meble . Całość zaaranżowano tak, aby uczniowie poczuli się tu komfortowo.

Pracownia wzbogaciła się w doskonały sprzęt multimedialny . Stanowią go: projektor, rzutnik urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, wysokiej klasy mikroskop, który można podłączyć do laptopa i rzutnika, eduromy do nauczania biologii i geografii, plansze interaktywne.

Zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych do prowadzenia obserwacji w terenie, zarówno tych mikro jak i makroskopowych. Mamy sprzęt laboratoryjny, przenośne mikroskopy kieszonkowe, lupy, zestawy do analizy czystości wód, gleby, minerałów, lornetki i teleskop, który posłuży do obserwacji przyrodniczych jak i astronomicznych.

Zobacz galerię zdjęć >>

Prowadzenie badań astronomicznych uatrakcyjni również wiele wspaniałych urządzeń, takich jak; tellurium, model układu słonecznego, modele Ziemi z jej biegunami magnetycznymi, modele do badania energii odnawialnej.

W zasobach ekopracowni znalazły się także liczne pomoce pozwalające poznać budowę anatomiczną człowieka oraz zwierząt i roślin. Aby uatrakcyjnić takie zajęcia będzie można pracować w grupach. Nowoczesny fantom do resuscytacji pozwoli uczniom zgłębić tajniki udzielania I pomocy przedmedycznej.

Na zajęciach w tzw. „małych eksperymentariach" uczniowie będą mogli się poczuć jak młodzi naukowcy i odkrywcy tajemnice świata.

Zaproszeni goście oraz dyrekcja Zespołu Szkół wyrazili nadzieję, że pracownia w istotny sposób wpłynie na efekty kształcenia jak również uatrakcyjni proces lekcyjny oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi.

info_579

info_579

Opracowanie: p. E. Szopa
Zdjęcia: p. E. Szopa
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.