"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 577
[info nr 578][Autor: admin][Dodano: 29.08.2016r. 12:18]
Informacje o obiadach
Stołówka szkolna informuje o możliwości wykupienia dla dziecka obiadów na cały miesiąc

Od 1 września 2016 roku podwyższeniu uległa stawka żywieniowa do 3,20 zł za posiłek. Istnieje możliwość wykupienia połowy porcji w kwocie 1,60 zł za posiłek dla dzieci klas 1-3 SP

Opłatę za obiady dokonuje się drogą elektroniczną lub poprzez wpłatę własną bezpośrednio na podane niżej konto

75 8454 1095 2003 0037 7245 0005

W wyjątkowych sytuacjach wpłatę za posiłki można dokonać u intendenta w szkole.

Wpłata za obiady musi być dokonana do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów.

W miesiącu wrześniu posiłki rozpoczną się 5.09. (poniedziałek).

Należność musi być uregulowana do 5.09.

Kwota na wrzesień wynosi:
20 dni * 3,20 zł = 64,00 zł
20 dni * 1,60 zł = 32,00 zł

Opracowanie: admin
Zdjęcia: admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.