"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 563
[info nr 563][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 04.11.2016r. 212:21]
MY WSZYSCY Z NIEGO – konkurs czytelniczo – literacki
Do Zespołu Szkół nr 3 przybyło 6 kwietnia 32 uczniów z 10 szkół na gminny konkurs czytelniczo – literacki poświecony twórczości Henryka Sienkiewicza.

Konkurs tak jak i wiele innych imprez towarzyszących, konferencje wystawy, meeting, został zorganizowany w związku z jubileuszem stulecia szkoły, nadaniem Szkole Podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza oraz ustanowieniem przez Sejm RP roku 2016 – rokiem Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli. To również pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości i "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu” - to fragment Uchwały Sejmu RP – który przyświecał organizatorom konkursu .

Na początku spotkania Pani dyrektor ZS 3 - Małgorzata Marciniak serdecznie powitała gości, uczniów, opiekunów, organizatorów konkursu w progach szkoły oraz zaproponowała zapoznanie się z filmowym zaproszeniem na stulecie szkoły i filmikiem stworzonym przez społeczność szkolną – „Szkoła ze snów”.

Uczestnicy konkursu mogli wysłuchać popisu recytatorów – Weroniki Strzelczyk i Karola Boćka – laureatów powiatowego i wojewódzkiego konkursu. Niemało emocji wzbudziła również debata przygotowana i przeprowadzona przez uczniów klasy II a gimnazjum na temat – „ Henryk Sienkiewicz jest OK.” Jej wynik wzbudził entuzjazm polonistów- 29: 3, na rzecz obrońców tezy.

Konkursowe zmagania uczniów miały formę pisemną, skierowane były do uczniów klas II G i V SP . Zadaniem uczniów było przeczytanie wskazanych dzieł Henryka Sienkiewicza lub ich fragmentów i stworzenie podczas konkursu pracy pisemnej – rozprawki i kartki z dziennika oraz wykazanie się znajomością treści dzieł Noblisty. Oceny prac zgodnie z kryteriami egzaminacyjnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dokonają w najbliższych dniach nauczyciele języka polskiego ZS 3

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 maja podczas święta szkoły. Wszyscy laureaci otrzymają wcześniej stosowne powiadomienia i zaproszenia skierowane na adres szkoły, informacja o wynikach konkursu zostanie również umieszczona na stronie szkoły i na stronie gminy.

info 563

info 563

info 563

info 563

info 563

info 563

info 563

Opracowanie: p. M. Pyszny
Zdjęcia: M. Żółkiewicz, K. Bociek
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.