"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 540
[info nr 540][Autor: p. E. Szopa][Dodano: 30.11.2015r. 20:55]
Badamy, poznajemy, chronimy
Przez cały rok, tj. od listopada 2014 do listopada 2015 nasi uczniowie brali udział w naukowo-dydaktycznym projekcie zatytułowanym „Badamy, poznajemy, chronimy”, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Rybnik oraz Pracownię Edukacji Żywej.

info 540Wraz z nami udział w projekcie wzięli również uczniowie z czterech innych szkół. Każda szkoła realizowała inny temat badawczy. Nasz projekt o nazwie „Badamy, poznajemy, chronimy... uroczysko Głębokie Doły” obejmował pracę nad aktualną kondycją żywca cebulkowego występującego w uroczysku Głębokie Doły w Książenicach. Podczas naszych wypadów do lasu wraz z opiekunkami – p. Ewą Szopą oraz p. Edytą Drejws Kaszą dokonaliśmy wielu ciekawych badań. Były to m. in. Badania obecności roślin wapieniolubnych, ocena śladów buchtowania, stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki przy użyciu skali porostowej, skład gatunkowy i ilościowy drzewostanu oraz runa leśnego, pH gleby (próbki suche), pH wody ze źródełka, dominacja populacji żywca cebulkowego, poziom zacienienia przez zwarcie drzew i rośliny runa nad trzema stanowiskami, charakter podłoża(nachylenie i grubość ściółki), ocena presji antropogenicznej (antropogenicznego odkształcenia runa). Określiliśmy również perspektywy ochronne dla tego cennego siedliska. Wyniki naszych badań przedstawialiśmy na konferencji „Czynna ochrona przyrody w lasach RDLP Katowice na przykładzie Nadleśnictwa Rybnik” w dniu 24 listopada 2015 r. Organizatorami ww. konferencji byli: Nadleśnictwo Rybnik oraz Pracownia Edukacji Żywej, a także instytucje finansujące: WFOŚiGW w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urząd Miasta Żory i Urząd Gminy Lyski.

Udział w projekcie był dla nas niezwykłą przygodą, pozwolił nam poznać jedno z piękniejszych miejsc naszej gminy, jakie winno być objęte szczególną ochroną i troską. Szczególnie ważne było to, że zgłębiliśmy tajniki wiedzy ekologicznej, do której poprzez nasze badania dochodziliśmy sami. Na uwagę zasługuje fakt, że wyniki naszych badań nad czynnikami ograniczającymi występowanie żywca cebulkowego, zostały docenione przez Nadleśnictwo.

Uczniowie biorący udział w projekcie: Weronika Rudol, Marysia Mikołajczyk, Oliwia Smołka, Aleksandra Stajer, Katarzyna Babilas, Patrycja Śmietana ,Karolina Kania, Mateusz Macha, Kamil Salamon, Paweł Siwek

info 540

Opracowanie: p. E. Szopa
Zdjęcia: p. E. Szopa
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.