"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 533
[info nr 532][Autor: p. M. Mazur-Zając][Dodano: 12.11.2015r. 16:16]
Wizyta w UMiG
Dnia 29 października 2014 roku młodzież klas trzecich gimnazjum udała się do Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny na spotkanie z panem Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

Gmina - nazwa jednostki podziału administracyjnego niskiego szczebla i samorządu terytorialnego lub związku wyznaniowego, także określenie wspólnoty samorządowej lub wyznaniowej.

Dnia 29 października 2014 roku młodzież klas trzecich gimnazjum udała się do Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny na spotkanie z panem Burmistrzem Wiesławem Janiszewskim. Spotkanie poświęcone było zasadom funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Pan Burmistrz szczegółowy sposób omówił zadania własne gminy, konpetencje rady miejskiej jak i burmistrza. Młodzież zadawała pytania o politykę prorodzinną gminy, o podatki, o stosunkek do uchodźców.

Opracowanie: p. M. Mazur-Zając
Zdjęcia: www.czerwionka-leszczyny.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.