"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 526
[info nr 526][Autor: p. M. Mazur-Zając][Dodano: 19.10.2015r. 21:42]
Jak działają organizacje pozarządowe? - warsztat dla klas trzecich gimnazjum
W tym roku, w Czerwionce-Leszczynach swoją działalność rozpoczęło Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko -przyjacielskie.

info 526W tym roku, w Czerwionce-Leszczynach swoją działalność rozpoczęło Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. Jednym z jego celów jest poszerzanie wiedzy związanej z tematem aktywności społecznej. 8 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Prowadzące warsztat przedstawicielki COP bardzo szybko znalazły przysłowiową nić porozumienia z młodzieżą. Po zabawach integracyjnych zaprosiły uczniów do dyskusji dotyczącej sensu tworzenia organizacji pozarządowej w społeczeństwie. Zapoznały nas z działającymi na terenie gminy organizacjami i ich celami statutowymi. Wiele pytań wzbudził temat wolontariatu. Dowiedzieliśmy się, że każdy wolontariusz zanim rozpocznie swoją działalność, powinien podpisać umowę z podmiotem, która będzie dokładnie określała jego zakres obowiązków oraz potwierdzała fakt ubezpieczenia wolontariusza od nieszczęśliwych wypadków.

Odbyte warsztaty są doskonałym uzupełnieniem zajęć wiedzy o społeczeństwie i przygotowaniem do egzaminu.

info 526

info 526

Opracowanie: p. Małgorzata Mazur-Zając
Zdjęcia: p. Małgorzata Mazur-Zając
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.