"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 525
[info nr 525][Autor: SU][Dodano: 05.10.2015r. 20:55]
LEKCJA DEMOKRACJI
Jeśli wyobrazimy sobie, że każdy młody obywatel uczy się 12 lat w szkole, to oznacza, że mógłby 12 razy poćwiczyć umiejętność jaką jest wybór swojego przedstawiciela

Jeśli wyobrazimy sobie, że każdy młody obywatel uczy się 12 lat w szkole, to oznacza, że mógłby 12 razy poćwiczyć umiejętność jaką jest wybór swojego przedstawiciela. Wybory przedstawicieli, którzy sprawują władzę w naszym imieniu są wciąż najważniejszym mechanizmem demokratycznym, którego uczymy się od najmłodszych lat.

Uczniowie naszego gimnazjum ĆWICZYLI, ĆWICZYLI, ĆWICZYLI……… i 30 września 2015 w demokratycznych wyborach do Rady SU głosowało 166 osób:

41 głosów zdobył Szymon Kowalski – PRZEWODNICZĄCY G4!!!!
39 głosów zdobył Karol Bociek - za-ca przewodniczącego
38 głosów zdobyła Weronika Rudol – skarbnik

GRATULUJEMY!!

info 525

info 524

info 524

info 524

Opracowanie: SU
Zdjęcia: Magdalena Marek IC
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.