"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 519
[info nr 519][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 17.09.2015r. 10:10]
Klasy I na ścieżce przyrodniczej w Książenicach
14 września korzystając z pięknej pogody, klasy I gimnazjum pod opieką nauczycieli wybrały się na integracyjną wycieczkę do rezerwatu przyrody – uroczyska Głębokie Doły w Książnicach.

info 514W 2005 r. powstała ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna, zachwycająca bogactwem okazów fauny i flory. Zlokalizowana jest ona w Leśnictwie Książenice, w pobliżu Kolonii Lasoki I, a jej długość wynosi 1,9 km. Trasa ścieżki sąsiaduje z leśniczówką wybudowaną w 1906 r., obok której zorganizowano zagrodę pokazową danieli. Ścieżka zapoznaje z naturalnymi procesami zachodzącymi w środowisku leśnym, ukazuje różne fazy rozwojowe drzewostanu, odsłania tajniki hodowli i ochrony lasu, daje okazję do poznania leśnej flory i fauny, przybliża zasady gospodarki łowieckiej.

Zadania, które zrealizowała młodzież klas I podczas wycieczki dotyczyły:
- przyrody- uczniowie zbierali żołędzie, karmili daniele, zapoznawali się z opisami znajdującymi się na tablicach informacyjnych ścieżki
- historii – pani Małgorzata Mazur – Zając zapoznała uczniów z epizodem holocaustu dotyczącym naszego terenu, opowiadając uczniom o Marszu Śmierci
- integracji klas –poznania imion kolegów i koleżanek, wspólnego działania, pracy w grupie, przygotowania ogniska.

Mamy nadzieję, że pierwszy wspólny wyjazd klas I a , I b, I c stanie się początkiem wspaniałej współpracy i wielu nowych przyjaźni.

Książenice przez wieki

Książenice to wieś znajdująca się w województwie śląskim wchodząca obecnie w skład Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, leżąca w odległości około 10 km na północny wschód od Rybnika. Z danych statystycznych z dnia 31 grudnia 1997 mieszka tu około 2300 ludzi, na powierzchni 1642 ha.

Wieś ma bardzo interesującą przeszłość sięgającą średniowiecza. Pierwsza data wspominająca Książenice znajduje się w Codex Diplomaticus Silesiae sporządzonym w 1223 roku przez biskupa wrocławskiego Lorenza. Kodeks ten zajmuje się głównie Księstwem Rybnickim, ale przy wyliczaniu wsi, które mają świadczyć na rzecz klasztoru rybnickiego wymienione są także Hegnice – dzisiejsze Książenice. Musiała więc wieś już wtedy posiadać pewną wartość, skoro jej mieszkańcy musieli składać daninę. Należałoby więc wnioskować, że Książenice powstały jako osada około 1000 roku.

Jak podaje kronika parafialna, wioska należała do czeskiego księcia z rodziny Przemyślidów, stąd też pierwotna nazwa z 1223 roku – Knez. W 1228 r. pisano – Ksegnyce, a w 1316 – Henicz, a nawet Zygnytz. W 1845 – Knizenitz, pod koniec XIX wieku – Kniezenitz, później zaś Ksiągenice, aż wreszcie Książenice. Niemcy przetłumaczyli nazwana swój język jako Knizenitz, co miało świadczyć o „urdeutschen” pochodzeniu wsi.

Więcej >>

info 519

info 519

info 519

Opracowanie: p. M. Pyszny
Zdjęcia: p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.