"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 513
[info nr 513][Autor: p. M. Łubkowska][Dodano: 15.06.2015r. 13:06]
„Po drugiej stronie lustra” - podsumowanie projektu
Od marca do maja 2015 r. uczniowie klas II a, II b i II c brali udział w projekcie: „Po drugiej stronie lustra”. 27 maja odbyło się podsumowanie projektu; grupa odpowiedzialna za dekorację i rekwizyty przygotowała piękną scenografię, grupa aktorów natomiast zaprezentowała wybrane sceny „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry.

info 513W projekcie teatralnym „Po drugiej stronie lustra” udział wzięli: Anna Mrowiec, Magdalena Wysłuch, Justyna Zawalska, Paulina Bartoszuk, Klaudia Pikulicka, Szymon Kowalski, Szymon Musiolik, Aleksandra Stajer, Oliwia Smołka, Katarzyna Babilas, Adrian Klimala, Jarosław Steuer.

Przygotowywaliśmy się do zaprezentowania wybranych scen komedii Aleksandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Utwór ten wpisuje się w nurt tzw. komedii miłości, której głównym tematem są narodziny uczucia oraz związane z tym przeszkody i problemy. Bohaterowie prezentują odmienne modele miłości, lecz wszyscy poszukują prawdziwego uczucia. Klara i Aniela, przekonane o tym, że prawdziwa miłość istnieje tylko w powieściach, składają panieńskie śluby i przysięgają wieczną nienawiść mężczyznom. Dopiero intryga Gustawa, który dojrzał do prawdziwego uczucia, odsłania prawdziwe emocje bohaterów. Znikają uprzedzenia, upór i demonstrowanie wzajemnej niechęci. Gustaw, Albin, Klara i Aniela przekonują się, że miłość to nie tylko wymysł poetów, ale uczucie dostępne każdemu człowiekowi. Pod wpływem miłości bohaterowie ulegają korzystnej przemianie, dojrzewają. Romantycznie pojmowana miłość okazuje się być najwyższą, ponadczasową wartością, wewnętrzną energią, która wzbogaca człowieka i jest dopełnieniem jego życia.

info 512Właściwa akcja utworu rozgrywa się w zasadzie między czterema bohaterami:

Aniela – to uosobienie wszelkich pozytywnych cech kobiecych. Jest łagodna, dobra, pokorna, umie prawdziwie kochać. Zdominowana przez Klarę – praktycznie nie ma własnego zdania. Mimo iż składa śluby panieńskie, tęskni za prawdziwym uczuciem. Pod wpływem Gustawa Aniela przeobraża się, odkrywa w sobie kobietę zdolną prawdziwie i szczerze kochać i potrafiącą przyjąć uczucie wybranego mężczyzny.

Klara – jest osoba dynamiczną, pełną temperamentu, inteligentną i sprytną. Żąda równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miłości, walczy o swoje prawa. To ona jest autorką ślubów panieńskich, nie ufa mężczyznom, gardzi ich uległością, ale jest skłonna ugiąć się przed prawdziwym uczuciem. Jedynym godnym przeciwnikiem Klary jest w dramacie Gustaw. Bohaterka nie chce męża wyznaczonego przez rodziców, sama chce dokonać wyboru. Długo broni się przed miłością Albina – ale ostatecznie pod wpływem intryg Gustawa przyznaje się do tego uczucia.

Albin – to typowy kochanek sentymentalny, dla którego miłość nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem. Bohater nadmiernie przeżywa swoje własne uczucia, jedynym tematem jego myśli jest ukochana kobieta i własne nieszczęścia. Albin, uległy wobec Klary, stawia ją na piedestale i idealizuje. Mimo iż chwilowo, pod wpływem Gustawa, zmienia swoje zachowanie, to właściwie do końca pozostanie wierny własnemu rozumieniu miłości.

Gustaw – to postać najbardziej skomplikowana psychologicznie, bohater dynamiczny, zmieniający się pod wpływem prawdziwego uczucia do Anieli z fircyka, bawidamka i hulaki – w dojrzałego człowieka. Znudzony łatwymi miłostkami, pragnie miłości prawdziwej na całe życie. Jego sprytne intrygi, skierowane przeciwko „ślubom panieńskim”, stają się przyczyną perypetii i prowadzą do szczęśliwego zakończenia.

W dramacie występują ponadto: Radost – stryj Gustawa, Jan – służący oraz wspomniana jedynie dzisiaj pani Dobrójska – matka Anieli.

info 513Cele szczegółowe:

Uczeń:
- zdobywa i rozumie podstawowe wiadomości i pojęcia związane z dziedziną teatru,
- pracuje z tworzywem literackim, jakim jest scenariusz lub materiał przeznaczony do recytacji,
- doskonali sprawność właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji i poprawnego akcentowania wyrazowego i zdaniowego,
- wykonuje projekt scenografii i kostiumów, dobiera rekwizyty i rodzaj muzyki do przygotowywanego przedstawienia,
- przekształca tekst lektury w scenariusz,
- rozróżnia gatunki i formy teatralne (teatr żywego słowa, teatr lalkowy, teatr dłoni, teatr cieni, pantomima, inscenizacja improwizowana),
- potrafi interpretować tekst,
- potrafi odegrać krótką scenkę, w której przedstawi uczucia lub przeżycia za pomocą gestów, mimiki twarzy, ruchu,
- rozróżnia charakter wypowiedzi w zależności od intonacji głosu, postawy ciała, mimiki twarzy,
- doskonali plastykę ciała, przyjmując określone pozy,
- potrafi oddać nastrój czytanego lub wygłaszanego utworu,
- tworzy dialogi i odgrywa krótkie scenki dramowe,
- potrafi stworzyć kreację postaci – bohatera lektury, oddać jej cechy charakteru, wyglądu, sposób poruszania się.

Kryteria oceny:

zaangażowanie uczniów w pracę nad projektem, praca na miarę możliwości ucznia, częstotliwość udziału w konsultacjach, wypełnianie zadań etapowych, wynik prezentacji.

info 513

info 513

Opracowanie: p. M. Łubkowska
Zdjęcia: p. M. Łubkowska
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.