"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 508
[info nr 508][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 20.05.2015r. 20:06]
Wyróżnienie dla ZS3
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ WYRÓŻNIA „SZKOŁĘ WŚRÓD FAMILOKÓW”!

info 508Z Warszawy z Centrum Edukacji Obywatelskiej napłynęły kolejne dobre wieści dla społeczności szkolnej ZS 3. Projekt „Szkoła wśród familoków” zyskał uznanie komisji konkursowej i bardzo wysoką punktację w skali kraju.

Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”, są to zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne.

Na projekt zgłoszony przez ZS 3 do programu CEO Kulthurra składa się szereg różnorodnych innowacyjnych działań podejmowanych przez szkolę: Quest spacerowy – Familoki Tour, opracowanie i wydanie folderu, udział w industriadzie, przygotowanie wystawy zdjęć, przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, przygotowanie imprez środowiskowych zakończonych uroczystością stulecia szkoły.

W związku z tym wyróżnieniem organizatorzy zapraszają uczniów i nauczycieli szkoły na kurs e-coachingowy. Doświadczeni mentorzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej wspierać będą gimnazjalistów w realizacji projektów szkolnych. Wszelakie działania szkoły w ramach projektu będą promowane przez CEO, a uczniowie i nauczycieli będą mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach twórczych. Szkoła otrzyma również szereg materiałów dotyczących pracy metodą projektów. CEO przysłało również zaproszenie na Art Camp do Warszawy poświęcony nowym trendom w edukacji kulturalnej.

Opracowanie: p. M. Pyszny
Grafika: www.ceo.org.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.