"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 466
[info nr 466][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 30.11.2014r. 18:27]
Z czego jesteśmy dumni, czyli o gratulacjach pana burmistrza dla ZS3
24.11.2014r. do Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce przybyli niecodzienni goście: pan burmistrz – Wiesław Janiszewski, pani naczelnik wydziału edukacji – Iwona Flajszok, przedstawiciele rady rodziców – pani Anna Szłapka i pan Mariusz Marszałek

info 46624.11.2014r. do Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce przybyli niecodzienni goście: pan burmistrz – Wiesław Janiszewski, pani naczelnik wydziału edukacji – Iwona Flajszok, przedstawiciele rady rodziców – pani Anna Szłąpka i pan Mariusz Marszałek, po to, by pogratulować całej społeczności szkolnej zdobycia certyfikatu ORE – Mistrz Odkrywców Talentów.

Dziękujemy panu burmistrzowi i zacnym gościom za przekazane gratulacje, imponujący bukiet kwiatów i nagrodę finansową. Słowa pana burmistrza dotyczące naszej szkoły: jako placówki środowiskowej, a jednocześnie elitarnej napawają nas radością!
Podczas spotkania pani dyrektor ZS 3 – Małgorzata Marciniak mówiła czym poszczycić się może nasza szkoła, wymieniając liczne projekty, konkursy, filmy, lipdupa.
Ale również zabrali głos przewodniczący wszystkich klas, od I a gimnazjum przez najmłodszych uczniów szkoły podstawowej do najstarszych i podzielili się swymi spostrzeżeniami – Z czego dumna jest moja klasa? Były odpowiedzi bardzo różne: z akcji charytatywnych , konkursów, zawodów sportowych, osiągnięć chóru , zajęć pozalekcyjnych, filmów, atmosfery, spotkania z pszczelarzem, bycia pierwszoklasistą, tego, że wszyscy są życzliwi, że pani nas chwali, projektów z wychowania fizycznego, dnia życzliwości, ligi klas…

Spotkanie było okazją do świętowania, ale i zaprezentowania małego fragmentu z całej palety barw zdolności uczniów Zespołu Szkół nr 3. Na sztalugach i oknach zaprezentowane były prace rękodzielnicze uczniów – wykonane pod okiem nauczyciela techniki – pani Barbary Połomskie, Monika i Sandra z IIIa zaprosiły zebranych na pokaz doświadczeń– Fizyka dla każdego domowym sposobem – opiekunem koła fizycznego jest pani Mirela Tabaka. Ponieważ szkoła rozwija talenty muzyczne uczniów i kultywuje tradycje regionalne dlatego uczniowie klasy II a szkoły podstawowej wykonali – Szczyglikową piosenkę – pod kierunkiem pani Urszuli Strzelczyk. Chór szkolny i zespół wokalny, którego opiekunem jest pani Anna Jędrzejak wyśpiewał już wiele nagród i wyróżnień w konkursach i festiwalach, podczas spotkania zespół zaprezentował utwór „ Wczoraj była niedzieliczka…”.
Uczniowie naszej szkoły poszczycić się mogą licznymi laurami w konkursach recytatorskich, małą próbkę talentu aktorskiego ukazali uczniowie klasy II a gimnazjum : Kamil, Agnieszka, Michał i Oliwia, prezentując fragmenty Zemsty Aleksandra Fredry, przygotowane pod okiem swej polonistki pani Małgorzaty Pyszny.

Bardzo cieszymy się z wyróżnienia, jakie nas spotkało, Mistrz Odkrywców Talentów to brzmi dumnie! - powiedziały Sandra i Paulin prowadzące spotkanie.

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania >>

Przeczytaj artykuł na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl >>

Opracowanie: p. M. Pyszny
Zdjęcia: p. Anna Lechowska, p. M. Gorzawski
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.