"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 462
[info nr 463][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 23.11.2014r. 21:23]
Mistrzowie Odkrywania Talentów
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu ogólnopolski konkurs dla placówek posiadających certyfikaty Szkoła Odkrywców Talentów; w gronie wyróżnionych szkół znalazł się ZS 3 z Czerwionki

info 462Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił we wrześniu ogólnopolski konkurs dla placówek posiadających certyfikaty Szkoła Odkrywców Talentów; w gronie wyróżnionych szkół znalazł się ZS 3 z Czerwionki, którego przedstawicielki dyrektor – Małgorzata Marciniak i nauczyciel języka polskiego – Małgorzata Pyszny uczestniczyły w uroczystej gali Mistrzów Talentów 17 listopada w ośrodku ORE w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Laureatami konkursu ORE zostały placówki, które zaprezentowały najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, czyli Plany Działań Szkoły oraz Opisy Szkolnych Systemów Wspierania Zdolności i scenariusze ciekawych lekcji dotyczące pracy z uczniem zdolnym, opracowały je: pani Urszula Strzelczyk, pani Mirela Tabaka, pani Magdalena Łubkowska, pani Ewa Inglot i pani Małgorzata Pyszny. Jako oryginalny przykład pracy z uczniem zdolnym szkoła pochwaliła się lipdupem, który od czerwca jest udostępniony na stronie ORE jako przykład ciekawych praktyk.

Na uroczystej gali zebranych powitały wicedyrektor ORE – Dorota Żyro oraz koordynator projektu Uczeń zdolny Izabella Lutze, mówiąc „ witamy w dniu szczególnym, dniu świętowania, tych najlepszych z najlepszych, zależy nam, by szkolne systemy rozwijania zdolności się mnożyły, by dzieci mogły być wspierane na miarę swych możliwości i potrzeb”. Komisja konkursowa złożona z wielu autorytetów w dziedzinie edukacji wybierając laureatów konkursu, kierowała się: innowacyjnością działań, współpracą z różnymi placówkami, działaniami na rzecz najmłodszych oraz pracą z wyjątkowymi uczniami. Podczas spotkania reprezentacje wyróżnionych placówek mogły wysłuchać koncertu orkiestry mandolinowej „JUNO WARS” oraz zapoznać się z wykładami profesora Krzysztofa Szmidta z UŁ na temat „ Jak rozwijać zdolności ucznia” i dr. Tomasza Sobierajskiego z UW na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Punktem centralnym gali było wręczenie certyfikatów – Mistrzów Odkrywców Talentów oraz dyplomów i upominków, była też możliwość wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktykami innych placówek, wszystkie materiały wyróżnionych szkół, które zostały opracowane na konkurs zostaną wydane wkrótce w specjalnej publikacji ORE.

Certyfikat dla Zespołu Szkół nr 3 jest wielkim sukcesem społeczności szkolnej, świadczy o ogromnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców.

info 462

Opracowanie: p. M. Pyszny
Zdjęcia: www.ore.edu.pl, p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.