"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 439
[info nr 439][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 11.09.2014r. 22:01]
Jak być jeszcze lepszym, czyli rozmowy o uczeniu się
Dwanaście placówek edukacyjnych z terenu delegatury rybnickiej najlepiej ocenionych w toku ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 zostało zaproszonych przez wizytatorów KO na regionalną konferencję „ Uczenie się w mikroskopie”. W spotkaniu uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół nr 3 z Czerwionki.

info 439„Uczymy się przez całe życie” – dlatego organizatorzy konferencji - Kuratorium Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskimi i Erą Ewaluacji zaplanowali dyskusje dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów na temat uczenia się.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji uczestników i ich szkół , były szkoły między innymi z Rybnika, Jastrzębia, Żor, Jankowic, Wodzisławia i Czerwionki. Rozmawiano o tym, co pomaga nam w procesie uczenia się, czego wymaga efektywne nauczanie, kiedy uczymy się efektywnie, jakie każdy z nas ma potrzeby, by się uczyć. Zaskakująco podobne były odpowiedzi zebranych, głównie kładziono nacisk na: użyteczność wiedzy, koncentrację, motywację, metody przekazu, środki dydaktyczne, relacje międzyludzkie, zainteresowanie rodziców, uczenie się od siebie, atmosferę w trakcie nauki.

W kolejnej części konferencji trenerzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentowali wyniki badań na temat efektywności uczenia się i związanych z uczeniem się aspektów wymagań. Według badań profesora Johna Hattie z Auckland University największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają: samoocena, informacja zwrotna, relacje panujące w szkole, jasne cele, motywacja, wpływ rodziców, jakość nauczania, natomiast według badań małe rezultaty przynoszą: podział na grupy wg zdolności, praca domowa, indywidualizacja nauczania, rozmiar klasy, powtarzanie klasy. Najlepiej uczymy się, gdy nasz mózg jest zaciekawiony, rozbudzony, informacje docierają do niego przez różne zmysły, kiedy odczytuje wiedzę jako pożyteczną i ważną.

info 439W ostatniej części uczestnicy spotkania podjęli refleksję nad praktyką w szkołach i planowali działania. Uczniowie zwracali uwagę na to, co im przeszkadza w szkołach, czyli mundurki, duża liczba zadań domowych, brak przerw śródlekcyjnych, zbyt mało zajęć warsztatowych. Rodzice podjęli tematy ważne z ich punktu widzenia: liczebność klas, kreatywność, indywidualne podejście do każdego ucznia, szacunek wobec tradycji. Dyrektorzy i nauczyciele zapewniali, że starają się zwracać uwagę na atmosferę panującą w szkole, komunikację interpersonalną, obciążenie ucznia obowiązkami.

Zespół Szkół nr 3 reprezentowali pani dyrektor Małgorzata Marciniak, pan Janusz Wencel – tata Przemka i Ani, Małgorzata Pyszny – nauczycielka języka polskiego, uczniowie klasy II a – Agnieszka Pluta, Michał Frycz, Paweł Siwek. Wszyscy ocenili bardzo wysoko zorganizowane spotkanie oraz przekazane materiały. „ Panowała tam miła atmosfera, otrzymaliśmy pożyteczne informacje” – przyznała Agnieszka. Paweł stwierdził, że „podejmowane były na konferencji ciekawe i interesujące tematy”, natomiast Michał z uśmiechem dodał, że „dowiedział się na czym polega otwarcie na zmiany w edukacji polskiej”. „ O szkole warto rozmawiać w szkole” – tak można podsumować spotkanie!

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do dyskusji podczas lekcji wychowawczych na temat uczenia się, polecamy linki:

www.ceo.org.pl >>

www.npseo.pl >>

Opracowanie: p. M. Pyszny
Zdjęcia: p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.