"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 411
[info nr 411][Autor: p. M. Mazur-Zając][Dodano: 29.04.2013r. 18:26]
Czym jest dla mnie dzisiaj patriotyzm?
15 kwietnia 2014 roku w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy IIB usiedli przy jednym stole by wspólnie rozważyć problem: czym dla młodego człowieka jest dzisiaj patriotyzm?

info 41115 kwietnia 2014 roku w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy II B usiedli przy jednym stole by wspólnie rozważyć problem: czym dla młodego człowieka jest dzisiaj patriotyzm? Jak należy go manifestować? Wywiązała się też dyskusja. Jej termin też nie był przypadkowy, bowiem wielkimi krokami zbliżają się wielkie święta majowe, święta narodowe:
- 1 maja – Święto Pracy
- 2 Maja - Święto Flagi
- Święto Konstytucji 3 Maja.

Gimnazjaliści zaproponowali kilka przykładów zamanifestowania swojego patriotyzmu: udział we mszy świętej za Ojczyznę, wywieszenie flag na budynku jak i noszenie kotylionów. Dlatego też młodzi ludzie w ramach zadania projektowego z wos-u postanowili przygotować kotyliony w barwach narodowych. 30 kwietnia 2014 roku chcemy je rozdać uczniom, nauczycielom, by ci zanieśli je do swoich domów.

Pamiętajmy, że zwyczaj obchodów świąt narodowych w Polsce nakazuje wywieszanie flag państwowych na budynkach urzędów, szkół. Każdy z nas, może też prywatnie we własnym zakresie zainstalować flagę przed własnym domem. Flagowanie budynków jest jedną z form wyrażania swojej miłości do Ojczyzny. Co zrobić, jeśli nie posiadamy flagi, lub nie możemy jej wywiesić. Możemy przypiąć jej barwy w formie kotyliona do klap marynarek, kurteczek, garsonek idąc na rodzinny majowy spacer.

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Opracowanie: p. M. Mazur-Zając
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.