"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 396
[info nr 396][Autor: M. Pyszny, M. Łubkowska][Dodano: 05.03.2014r. 22:42]
Wiktoria finalistką!
VIII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień” - wieści po II etapie

Do celów nadrzędnych VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO „Z ortografią na co dzień” zorganizowanego pod Patronatem KNP przy Polskiej Akademii Nauk należy przede wszystkim: propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodziezy, wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej, dlatego nauczyciele ZS 3 starają się zachęcać młodzież do udziału w tym konkursie.

7 listopada odbył się w szkole I etap ogólnopolskiego konkursu ortograficznego, II etap został przeprowadzony 15 stycznia, wieści po II etapie są bardzo optymistyczne
Wiktoria Mendla III a - 28 p.
Justyna Zawalska I b - 27 p.

Pozostałe uczestniczki konkursu uzyskały 26 lub 25 punktów, Eliza Wrzodak II a, Klaudia Strzelczyk II a, Monika Dubec II a, Agnieszka Pluta - I a, Paulina Jamiołkowska II a, Sandra Gołąbek II a, Aleksandra Olczak IIIa, Edyta Woźnica III a, Karolina Fojcik III b

Do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostaną zakwalifikowani uczennice i uczniowie, którzy w II etapie uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi, czyli Wiktoria Mendla z klasy III a. Termin zostanie podany wkrótce.

Przy przyznawaniu wyróżnień będzie brana pod uwagę punktacja łączna za 1. i 2. etap.

Gratulacje dla wszystkich dziewcząt, byłyście o krok od finału! Zapraszamy za rok !

Opracowanie: M. Pyszny, M. Łubkowska
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.