"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 391
[info nr 391][Autor: admin][Dodano: 03.02.2014r. 19:21]
Komunikat Rady Rodziców
Szanowni Rodzice! W ramach możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego zwracamy się do Państwa z prośbą o jego przekazanie naszej Szkole

Zespół Szkół Nr 3 zawarł umowę z Funduszem Lokalnym "RAMŻA" w Czerwionce-Leszczynach, na przekazanie wpłat 1 % podatku od Rodziców. Jak to zrobić?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy:

FUNDUSZ LOKALNY RAMŻA
nr KRS: 0000103086
z dopiskiem: dla Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce - Leszczynach

i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Następnie to Urząd Skarbowy przekazuje kwotę na konto Fundacji, którą podatnik wskazał w swoim zeznaniu. Podatnik nic nie wpłaca.

info 389Proszę zobaczyć na załączonym obrazie, sposób wypełnienia. Wszystkim Tym, którzy przekażą 1% podatku z góry serdecznie dziękujemy!

Opracowanie: Marcin Gorzawski admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.