"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

liga klas
[info nr 390][Autor: admin][Dodano: 27.12.2013r. 21:35]
Liga Klas - drugie podsumowanie 2013/2014
Drugie podsumowanie tegorocznego konkursu "Liga Klas".

KLASY A B C D1 D2 I1 E K1 I2 Suma Razem
IA 7 8 5 10 10 10 3 4 10 67 128
IB 6 9 4 10 10 10 5 4 5 63 76
IC 4 5 8 10 10 10 3 0 7 57 80
IIA 5 6 9 0 5 0 3 10 10 48 121
IIB 8 7 10 10 10 7 7 1 7 67 92
IIIA 10 10 10 10 10 10 3 7 10 80 130
IIIB 9 4 6 10 10 5 10 4 7 65 87

A - średnia ocen semestralna;
B - średnia ocen z zachowania;
C - średnia frekwencja;
D1 - gazetka w ramach "Świątecznego Konkursu Klas";
D2 - wystrój sali w ramach "Świątecznego Konkursu Klas";
I1 - szkolny konkurs międzyklasowy na najlepsze przebranie w ramach "Świątecznego Konkursu Klas";
E - korzystanie z biblioteki szkolnej;
K1 - udział w akcji Amnesty International;
I2 - szkolny konkurs międzyklasowy "Mecz Literacki"

Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.