"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 357
[info nr 357][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 15.10.2013r. 20:37]
Ściśle fajne - Konkurs języka polskiego
W dniach od 15 do 22 października przeprowadzony zostanie Wielki Test Powiatu Rybnickiego pod patronatem Starosty Rybnickiego - Pana Damiana Mrowiec. Rywalizacja w Wielkim Teście odbywać się będzie online, dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji internetowej.

Zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma najlepszy na rynku czytnik do e-booków - Kindle Touch Amazon 3G, zaś na pierwsze pięć miejsc czekać będzie wiele nagród rzeczowych. Aby wziąć udział w teście, wystarczy zarejestrować się na stronie scislefajne.com.

Przebieg Konkursu:
1. Konkurs toczy się wyłącznie na stronie internetowej www.scislefajne.com
2. Zasady Konkursu są określone przez Organizatora w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad Konkursu. Organizator uprawniony jest do dokonywania ostatecznej interpretacji Regulaminu.
3. Uczestnicy zdobywają w Konkursie punkty na następujących zasadach:
a. Gra składa się z min. 1000 pytań testowych.
b. Za każde pytanie można zdobyć 1 punkt,
4. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik zgromadzi taką samą najwyższą ilość punktów uprawniającą do nagrody, rozstrzygnie losowanie obejmujące Uczestników o jednakowej ilości punktów.
5. Nagrody zostaną rozdane na specjalnym spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego (informacja zostanie przekazana za pośrednictwem e-mail)

Opracowanie: p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.