"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 352
[info nr 353][Autor: K. Strzelczyk ][Dodano: 30.09.2013r. 18:59]
O tym dlaczego warto sprzątać świat!
Akcja „Sprzątanie świata” to wielka międzynarodowa akcja, obejmująca swym zasięgiem ponad 130 państw

Wystartowała w 1993r. Z inicjatywy australijskiego żeglarza Iana Kiernana. W „Clean Up the Wold” już dzisiaj uczestniczy więcej niż 40 milionów wolontariuszy, którzy za wspólny cel uważają powstrzymanie procesu degradacji środowiska. Do Polski idea „ sprzątania świata ” przywędrowała w 1994r. za sprawą Miry Stanisławskiej – Meysztowicz. Od czterdziestu lat trwa harcerska akcja sprzątania Bieszczadów. „Sprzątanie świata ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia.”

Dnia 20.09.13r. od godziny 8.45 uczniowie klas gimnazjum ( w tym nasza 2a) postanowili wziąć udział w międzynarodowej akcji „Sprzątnie świata”. Po sprawdzeniu obecności przez wychowawcę, rozdaniu rękawiczek ochronnych i worków na śmieci klasa udała się na 45 minutowy spacer po ulicach Czerwionki : Szkolnej, 3-go Maja, Kombatantów, mając na celu oczyścić z odpadków pewną część naszej planety. Moim zdaniem ta akcja jest bardzo potrzebna dla naszego otoczenia, ponieważ w ten sposób możemy chociaż w małej mierze „ uzdrowić Ziemię”

Opracowanie: Klaudia Strzelczyk
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.