"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 351
[info nr 351][Autor: p. M. Łubkowska][Dodano: 30.09.2013r. 18:52]
Wspólnie "Odkrywamy czystą Polskę"!
Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”. Celem akcji jest nieustanny wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Poza Polską akcje sprzątania odwołują się nie do haseł ekologicznych, lecz do zasad społeczeństwa obywatelskiego - społecznej odpowiedzialności za wygląd najbliższej okolicy, jakości życia lokalnej społeczności, wspólnego działania dla wspólnego dobra.

W akcji wziął również udział Zespół Szkół nr 3. 20 września 2013 r. uczniowie gimnazjum ruszyli ulicami Czerwionki, aby posprzątać śmieci zalegające poza miejscami prze-znaczonymi do ich składowania. Pomiędzy klasy rozdysponowane zostały rękawiczki oraz worki na śmieci. Uczniowie potraktowali akcję bardzo poważnie. Z ogromnym zaangażowaniem zbierali śmieci, których na terenie naszej gminy jest niezmiernie dużo. Worki pełne śmieci zostały przyniesione na teren szkoły, a stamtąd wywiezione w odpowiednie miejsce.

Nasi uczniowie odczuwali wielką satysfakcję, iż brali udział w tak poważnym przedsięwzięciu.

Opracowanie: p. M. Łubkowska
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.