"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 330
[info nr 330][Autor: p. M. Mazur-Zając][Dodano: 07.05.2013r. 19:37]
"Historia ze smakiem"
Czy religia wpływa na sposób żywienia człowieka? Jeśli tak to w jakim wymiarze? Co to jest tzw. czystość pokarmowa, ubój rytualny? Dlaczego obżarstwo i pijaństwo zalicza się do tzw. grzechów głównych? Czym różni się post od diety?

Na te pytania i wiele innych młodzież realizująca projekt edukacyjny "Historia ze smakiem" szukała odpowiedzi u zaproszonych ekspertów. Dlatego też zorganizowane zostały trzy warsztaty tematyczne z następującymi gośćmi:
- z ks. wikarym Łukaszem Skibą - z Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa z Czerwionki
- z Rabinem Górnego Śląska Yehoshuą Ellisem z Katowic
- z przedstawicielem lokalnej wspólnoty wyznaniowej-Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy

Opracowanie: p. M. Mazur-Zając
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.