"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 321
[info nr 321][Autor: Klaudia, Paulina][Dodano: 15.03.2013r. 14:27]
Konkurs z mitologii greckiej
Dnia 27.03.2013r. uczniowie klasy Ia i Ib Gimnazjum nr 4 przystąpili do konkursu na podstawie mitologii greckiej pt.: „W świecie herosów”

Konkurs trwał około 25 minut. Następnego dnia były ogłoszone wyniki. Trzy koleżanki z naszej klasy zakwalifikowały się do drugiego etapu oraz cztery osoby z klasy Ib. Drugi etap odbył się 8 marca o godzinie 11.45 w pracowni historycznej. Do konkursu przystąpiło sześciu uczestników, ponieważ jedna osoba zachorowała. Każdy z uczestników indywidualnie wybierał numer pytania. Na podium stanęli uczniowie klasy Ib, czego im bardzo gratulujemy. W komisji zasiadła Pani Magdalena Łubkowska nauczycielka języka polskiego oraz Pani Małgorzata Mazur – Zając nauczycielka historii. Atmosfera podczas konkursu była miła i przyjemna. Przygotowano dla uczestników słodki poczęstunek. Każdy z uczniów przystępując do pierwszego etapu, otrzymał punkty plusowe, za udział w drugim etapie dodatkowo otrzymaliśmy ocenę cząstkową z historii. Było to dla wszystkich nowe, ciekawe doświadczenie.

Autor sprawozdania: Paulina Jamiołkowska

Dnia 27.02.13r. uczniowie klas I Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce wzięli udział w konkursie dotyczącym mitologii greckiej pt.: „W świecie bogów i herosów”. Konkurs był zorganizowany na lekcji historii i trwał około 30 minut. Następnego dnia ogłoszone zostały wyniki prac uczniów, spośród których wybrano trzech najlepszych uczniów danej klasy. Z naszej klasy zakwalifikowały się trzy osoby do II etapu, były to : Paulina Jamiołkowska, Sandra Gołąbek i Klaudia Strzelczyk a z klasy I b : Aleksandra Falkiewicz, Dawid Pawlas, Aneta Koziel i Maciej Szyma. Drugi etap konkursu miał być przeprowadzony ustnie, a odbył się 8.03.13r. o godzinie 11.40 w pracowni historycznej. W drugim etapie wzięło udział sześć osób, ponieważ jedna osoba była nieobecna. Każdy uczestnik wybierał sobie indywidualnie pytania. Konkurs przeprowadzony został w bardzo ciekawy sposób. Na podium stanęli uczniowie klasy I b , czego im bardzo gratulujemy. W komisji zasiadła Pani Małgorzata Mazur-Zając nauczycielka historii oraz pani Magdalena Łubkowska nauczycielka języka polskiego. Atmosfera podczas trwania konkursu byłą bardzo przyjemna. Przygotowany został słodki poczęstunek. Było to bardzo ciekawe i miłe doświadczenie . Dziękujemy za zorganizowanie takiego ciekawego konkursu.

Autor sprawozdania: Klaudia

Opracowanie: Paulina, Klaudia
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.