"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

liga klas
[info nr 314][Autor: admin][Dodano: 10.01.2013r. 19:50]
Liga Klas - pierwsze podsumowanie
Pierwsze podsumowanie tegorocznego konkursu "Liga Klas" dotyczy głównie obchodów tygodnia papieskiego, tygodnia dynioka.

KLASY D1 K1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 K2 I7 Suma Razem
IA 10 5 14 10 0 0 0 0 9 0 48 48
IB 0 5 0 7 0 7 10 10 1 0 40 40
IIA 7 10 20 0 10 15 7 0 9 10 88 88
IIB 10 5 10 0 0 0 0 0 6 0 31 31
IIIA 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 8 8
IIIB 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
IIIC 7 5 0 5 0 0 0 0 8 10 35 35

D1 - gazetka o J.P.II;
K1 - ciasto w ramach Tygodnia Papieskiego;
I1 - szkolny konkurs wiedzy o J.P.II;
I2 - szkolny konkurs muzyczny w ramach Tygodnia Papieskiego;
I3 - konkurs na rękodzieło dyniowe - kategoria indywidualna;
I4 - konkurs na rękodzieło dyniowe - kategoria zbiorowa;
I5 - kulinarny konkurs w ramach Dnia Dynioka - kat. indywidualna;
I6 - kulinarny konkurs w ramach Dnia Dynioka - kat. zbiorowa;
K2 - udział w akcji pisania listów w ramach Amnesty International;
I7 - konkurs Talenty Ślązoków

Zobacz również:

Regulamin konkursu >>
Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.