"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

liga klas
[info nr 283][Autor: admin][Dodano: 5.06.2012r. 20:57]
Liga Klas - przedostatnie podsumowanie
Ostatnie podsumowania i wszystko będzie jasne. Doliczone zostały punkty za konkursy w ramach Tygodnia Kultury Antycznej. Korzystanie z ICIM oraz biblioteki. Na specjalnym apelu podamy ostateczne wyniki z uwzględnieniem punktacji za zaangażowanie w Dniu Sportu.

KLASY I1 I2 I3 I4 E F Suma Razem
IA 0 7 5 0 10 8 30 205
IB 0 10 17 10 6 6 49 124
IIA 10 5 0 7 8 10 40 157
IIB 3 0 0 0 4 5 12 156
IIC 10 10 0 7 7 9 43 158
IIIA 7 0 0 10 5 7 29 139
IIIB 0 0 0 10 10 4 24 152
IIIC 0 0 0 7 3 3 13 173

I1 - szkolny konkurs matematyczny na "Najlepszego Pitagorejczyka G4" (w ramach TKA);
I2 - szkolny konkurs plastyczny "12 prac Heraklesa" (w ramach TKA);
I3 - szkolny konkurs mitologiczny "W świecie bogów i herosów" (w ramach TKA);
I4 - szkolny konkurs na gazetkę o Papieżu JPII (w ramach tygodnia papieskiego);
E - korzystanie z biblioteki szkolnej;
F - korzystanie z centrum multimedialnego;

Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.