"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 262
[info nr 262][Autor: p. M. Pyszny][Dodano: 12.01.2012r. 20:42]
Jasełkowe spotkanie
9 stycznia w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce odbyło się świąteczne spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli, na które przybyli również przedstawiciele władz gminy - pan zastępca burmistrza Andrzej Raudner oraz pani naczelnik wydziału edukacji Iwona Flajszok ...

Dyrektor ZS 3 pani Małgorzata Marciniak zapewniła, że spotkanie w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do integracji środowiska, zaprezentowania talentów dzieci i młodzieży a także duchowej refleksji. Wspaniałe widowisko jasełkowe przygotowali uczniowie klas I – III SP 5 pod opieką nauczycieli: p. Joanny Pluty, p. Eweliny Prociuk, p. Urszuli Krettek, p. Bernadety Machy – Adamczyk, p. Urszuli Strzelczyk, oprawą muzyczną spotkania zajęła się p. Anna Jędrzejak. Wzruszające były prezentacje scen ewangelicznych, kolędy, wiersze, natomiast element humoru wprowadziły życzenia, piosenki i tańce.

Jasełka, czyli popularne widowiska związane z Bożym Narodzeniem opowiadające o wydarzeniach religijnych i historycznych wzorowane są na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, z biegiem czasu były często przerabiane, recytowane gwarą, znajdowały się też w nich nawiązania do aktualnych wydarzeń. Dlatego w jasełkach uczniów ZS 3 pojawili się górnik z bryłą węgla, śląska gospodyni z bochnem chleba, były również życzenia dla Wiktorii i Tomaszka oraz wszystkich zebranych. Ciesząc się świętami, nie zapominajmy o tym, co najważniejsze.

Opracowanie: p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.