"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info 254
[info nr 254][Autor: p. M. Mazur-Zając][Dodano: 13.12.2011r. 15:18]
Uczniowie G4 w międzynarodowym projekcie „Krokus”
25 listopada 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Krokus”, w którym udział wzięli uczniowie klasy IIA. W czasie zajęć młodzież zasadziła cebulki żółtych krokusów w skrzynce oraz, założyła kartę projektu ...

Kto jest organizatorem projektu?

Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście jest głównym pomysłodawcą i organizatorem konkursu. Co roku wysyła do biorących udział w projekcie szkół z całego świata, cebulki kwiatów oraz materiały dydaktyczne ze wskazówkami dla nauczycieli – opiekunów.

Celem projektu jest ...

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z tematyką Holocaustu oraz rozbudzenie świadomości i stymulowanie dyskusji dotyczącej problemu dyskryminacji, uprzedzeń i fanatyzmu. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11 lat i starszych.

Co robimy w ramach projektu

Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście przekazało naszym uczniom cebulki żółtych krokusów. Kwiaty posadzone zostały późną jesienią, dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości , które straciły życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej.
Kwiaty pomagają wspominać wszystkie dzieci, które wówczas zginęły. Te, które przeżyły, są dziś osobami starszymi. Historie swojego ocalenia przekazały własnym dzieciom, a potem wnukom. Zadaniem projektu jest zachowanie pamięci o tych wydarzeniach. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy Dawida, do noszenia których Żydzi zmuszeni byli przez władze nazistowskie.
Żółte gwiazdy Dawida obowiązywały w większości podbitych przez Niemców obszarów. Na terenie okupowanej Polski Żydzi zmuszeni byli nosić białe opaski z niebieska gwiazdą. Krokusy rozkwitają wczesna wiosną. Podczas gdy dorośli maja okazję podziwiać prace młodzieży biorących udział w projekcie, uczniowie mają szansę wyjaśnić znaczenie i symbolikę kwitnących kwiatów.

Projekt w Internecie

Od 2009 roku działa Wirtualny Klub Krokus, na forum którego przedstawiciele szkół poznają się i wymieniają doświadczenia. Językiem projektu jest język angielski. Podczas pierwszego spotkania uczniowie przygotowali krótkie wystąpienie w języku angielskim, podczas którego przedstawili motywy swojego przystąpienia do projektu. Szczególne podziękowania składam pani Katarzynie Kamińskiej nauczycielce języka angielskiego.

Opracowanie: p. M. Mazur-Zając
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.