"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

Szkoła promująca zdrowie
[info nr 251][Autor: p. E. Dejws-Kasza, p. M. Pyszny][Dodano: 20.11.2011r. 11:20]
Gimnazjum nr 4 otrzymało certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie
"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997) ...

15 listopada w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów drugiego stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: pan Andrzej Rafa – dyrektor wydziału nadzoru i wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli KO, pani Ewa Baran – dyrektor wydziału edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Obecna była pani dyrektor Metisu Bożena Bucka oraz członkowie zespołu koordynatorów p. Barbara Dobias-Mola, p. Tomasz Wojtasik, przedstawiciele ośmiu wyróżnionych szkół z terenu naszego województwa. W imieniu Gimnazjum nr 4 Certyfikat odebrały p. dyrektor ZS 3 – Małgorzata Marciniak oraz szkolny koordynator projektu p. Edyta Drejws–Kasza. Podkreślić należy, że do tej pory tylko dwa gimnazja na terenie województwa śląskiego posiadały certyfikat drugiego stopnia szkół promujących zdrowie.

Szkoła z Czerwionki rozpoczęła starania o zdobycie certyfikatu we wrześniu 2004 roku, działania wówczas koordynowała p. wicedyrektor Ewa Szopa, uzyskała ona wraz z zespołem Certyfikat Śląskiej Sieci szkól Promujących Zdrowie w 2005 roku. Placówka starając się o drugi stopień certyfikatu, musiała wykonać szereg działań: opracować i wdrożyć trzyletni plan pracy dotyczący promocji zdrowia, przedstawiać organizatorom sprawozdania z działań, dokonać autoewaluacji – „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia", dokonać analizy swych mocnych słabych stron, koordynator musiał uczestniczyć w wielu szkoleniach organizowanych przez Metis, dokonać prezentacji pracy szkoły podczas podsumowania projektu. Nie do przecenienia jest tu rola p. Edyty Drejws-Kaszy.

Do najważniejszych osiągnięć Gimnazjum nr 4 dostrzeżonych przez organizatorów projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie należy zaliczyć: poprawę nawyków żywieniowych (wśród uczniów, nauczycieli, rodziców), możliwość korzystania z Orlika, basenu krytego, organizację przez szkołę gminnych Dni Ziemi, Pikniku Ekologicznego, otwarcie dzięki staraniom pani wicedyrektor Ewy Szopy "zielonej klasy" i szkolnego arboretum. Realizację projektu i filmu o tematyce ekologicznej „Na ratunek Bierawce” pod kierunkiem nauczycieli p. E. Szopy, p. M. Pyszny, M. Gorzawskiego. Realizację w ubiegłym roku projektu edukacyjnego dla klas II "Zdrowie bez tajemnic", którego celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród nastolatków, koordynatorami działań byli p .Ewa Szopa, p. Ewa Inglot, p. Edyta Drejws-Kasza. Prowadzenie przez szkołę stałej współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, poprzez działania w ramach ogólnopolskich projektów „Aktywni z natury” i „Patrz i zmieniaj”, dotyczących edukacji globalnej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, ekorozwoju, ochrony przyrody. Udział uczniów G4 wraz z opiekunami p. M. Pyszny i M. Gorzawskim w Ogólnopolskiej Prezentacji Programów Młodzieżowych w Warszawie i zaprezentowanie efektów prac. Przedstawiciele CEO z Warszawy dwukrotnie gościli na ekologicznych spotkaniach organizowanych przez ZS3. W ostatnich latach szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami w zakresie biologii, ekologii, zdrowia, uczniowie przygotowywani przez p. E. Szopę zostawali finalistami lub laureatami gminnych i wojewódzkich konkursów.

Na otrzymanie certyfikatu złożyło się wiele działań nauczycieli, uczniów, rodziców, należy przypomnieć o wspanialej imprezie środowiskowej – jaką był festyn szkolny w czerwcu tego roku, podczas którego otwarto zieloną klasę i szkolne arboretum oraz zaprezentowano pasje umiejętności i współpracę Zespołu Szkół nr 3, pokazano jak można aktywnie i twórczo spędzić czas na świeżym powietrzu. Wszystkie wyżej wymienione przykłady działań zadecydowały o przyznaniu Gimnazjum nr 4 Certyfikatu 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Przed nami droga po certyfikat krajowy.

Opracowanie: p. E. Drejws-Kasza, p. M. Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.