"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

info_243
[info nr 243][Autor: admin][Dodano: 12.10.2011r. 20:56]
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniowali dodatkowe dni wolne ...

Dodatkowe ni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadają:

31.10.2011- poniedziałek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
30.04.2012 - poniedziałek dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2.05.2012 – środa - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
8.06.2012 – piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
3.04.2012 – wtorek – dzień sprawdzianu dla VI klas
24.04.2012 – wtorek – pierwszy dzień egzaminu dla III klas
25.04.2012 – środa – drugi dzień egzaminu dla III klas
26.04.2012 – czwartek – trzeci dzień egzaminów gimnazjalnych

Opracowanie: admin admin
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.