"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

AKTUALNOŚCI

liga klas
[info nr 222][Autor: p. Małgorzata Pyszny][Dodano: 25.05.2011r. 15:10]
Magia czytania
Po raz dziesiąty Zespół Szkół nr 3 gościł miłośników czytania podczas gminnego konkursu czytelniczego, który patronatem objął burmistrz – Wiesław Janiszewski.

Do Zespołu Szkół nr 3 na gminny konkurs przybyli reprezentanci 17 gminnych szkół, by stanąć w zawody dotyczące znajomości książek „Małgosia contra Małgosia” Ewy Nowackiej i „Morderstwo odbędzie się” Agaty Christie. Obie książki pojawiają się jako propozycje lektur w nowej podstawie programowej. Wszystkich uczestników konkursu powitała w szkole pani dyrektor ZS 3 – Małgorzata Marciniak, mówiąc, że „codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka i jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą”.

Ponieważ rok 2011 został ogłoszony rokiem Miłosza, a ZS 3 bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Miłosz od nowa”, organizatorzy poprosili gości: panią naczelnik wydziału edukacji– Iwonę Flajszok, panią dyrektor – Małgorzatę Marciniak, panią wicedyrektor Ewę Szopę, gminnego koordynatora akcji CPCD – panią Mirelę Kluczniok, panią Annę Jędrzejak, panią Bogusławę Jankowską o odczytanie fragmentów wierszy i komentarzy dotyczących Noblisty. Po pisemnym teście dotyczącym lektury uczestników konkursu czekały inne zmagania, wspólna zabawa z Miłoszem w tle. Należało zdobyć zadania, które znajdowały się w różnych miejscach na terenie szkoły i boiska oraz je wykonać, np. ułożyć zwrotki wiersza w całość, nauczyć się fragmentu na pamięć, wykonać ćwiczenie z poetyki, ułożyć puzzle, odnaleźć ksiązki Noblisty w bibliotece. Na wszystkich uczestników zabawy czekały upominki ufundowane przez wydział promocji Urzędu Gminy. Nauczyciele w tym czasie ciężko pracowali, sprawdzając testy.

Najlepiej w kategorii szkół podstawowych z testem czytelniczym poradzili sobie: Justyna Hanak SP 3, Bogusława Tlołka SP 3, Alicja Pawlina SP 8, Jagoda Michalska – Grzywna SP 1, natomiast wśród gimnazjalistów najlepsi byli: Partycja Iskrzyska G 3, Małgorzata Marchewka G 4, Monika Chlubek G 4, Kaja Szostek G 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców ZS 3 oraz nauczycieli. Organizatorki konkursu – B. Jankowska i M. Pyszny bardzo dziękują pani Grażynie Kosek – opiekunowi sklepiku szkolnego za ufundowanie słodyczy oraz pani Annie Jędrzejak i zespołowi muzycznemu ZS 3 za umilenie uroczystości śpiewem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym nauczycielom i rodzicom za pomoc w pracach jury oraz organizacji podchodów.

Czytanie zbliża, czytanie rozwija wyobraźnię, język, kulturę, pozostawia cudowne wspomnienia – pamiętajmy o tym na co dzień, nie tylko w czasie tygodnia czytania dzieciom.

Magia Czytania

Magia Czytania

Magia Czytania

Magia Czytania

Magia Czytania

Magia Czytania

Magia Czytania

Opracowanie: p. Małgorzata Pyszny
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.