"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

EGZAMIN >> Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Część humanistyczna odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa):
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek):
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek):
– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Opracowanie: Marcin Gorzawski admin Żródło: www.cke.edu.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.