"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

EGZAMIN >> 7 PYTAŃ O EGZAMIN

egzaminKto pyta nie błądzi !
Artykuł pochodzi ze strony WSiP.

1. Jakie przedmioty będą oceniane na egzaminie gimnazjalnym?
Ocenie podlegają następujące przedmioty:
- język polski;
- blok humanistyczny: historia i wiedza o społeczeństwie;
- matematyka;
- blok przyrodniczy: biologia, geografia, chemia, fizyka;
- język obcy na poziomie podstawowym;
- ewentualnie język obcy na poziomie rozszerzonym.

2. Czy ocena podawana będzie w punktach?
Ocena podawana będzie w procentach i centylach dla całego egzaminu i każdego z przedmiotów oraz bloków z osobna. Ten system pozwala porównać osiągnięcia danego ucznia z innymi zdającymi albo klasy z klasą w tej samej lub innej szkole, a także wyniki szkół w danym województwie w odniesieniu do wszystkich szkół w kraju.

3. Co to znaczy, że wyniki egzaminu będą transparentne?
To znaczy, że wyniki zostaną upublicznione, czyli staną się jawne dla wszystkich. Oceny dotyczą przedmiotów, a nie tak jak poprzednio - bloków. Należy się zatem spodziewać, że na podstawie wyników uczniów będzie formułowana ocena efektywności pracy konkretnego nauczyciela i całej szkoły. Można powiedzieć, że oceniany będzie zarówno uczeń,jak i jego nauczyciel.

4. Co sprawdza egzamin gimnazjalny?
Egzamin sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów.

5. Dlaczego rośnie rola pytań zamkniętych?
To wynika z formuły egzaminu: zadania zamknięte są prostsze i bardziej miarodajne w ocenianiu, a arkusz egzaminacyjny może zawierać ich więcej. To pozwoli na lepsze, bardziej dogłębne sprawdzenie wiedzy ucznia. Ale uwaga: zadania zamknięte to nie tylko zadania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. To również zadania z luką, na dobieranie lub porządkowanie, typu prawda-fałsz i inne.

6. Czy będą jeszcze zadania otwarte?
Pytania otwarte pojawią się, ale wyłącznie w arkuszach egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki.

7. Od kiedy zacznie obowiązywać nowa formuła egzaminu?
Od kwietnia 2012 roku.

Opracowanie: Marcin Gorzawski admin Żródło: www.wsipnet.pl
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.