"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie." H. Sienkiewicz

DNI OTWARTE

10. 10. 2016r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
- Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
- Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.

07. 11. 2016r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
• Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
• Rozmowy na temat systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły.
• Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci - p. Jankowska
• RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN –„Wyniki egzaminów gimnazjalnych” - prowadzący zespół ds. opracowania wyników egzaminów gimnazjalnych

06. 03. 2017r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
• Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
• „Sposoby radzenia sobie ze stresem” - Pedagog szkolny.

03. 04. 2017r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
• Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również rozwijaniu umiejętności uczniów.
• RODZICE UCZNIÓW KLAS III GIMN - Spotkanie z doradcą zawodowym (Godz. 16.00)
- Omówienie procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 – prow. E. Szopa
• Pedagogizacja: ”Depresja u dzieci i młodzieży-jak rozpoznać i pomóc” prelekcja pracownika PPP-p. B. Kujańskiej

05. 06. 2017r. godz.: 16:00 - 17:00
TEMATYKA SPOTKANIA:
• Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
• Pedagogizacja „Bezpieczne wakacje” - pedagodzy szkolni.

Szanowni Rodzice.
Podane terminy spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły.
O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców klas oraz strony internetowe.

Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 4
Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.